Rekrutacja na edycję letnią 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Master of Laws (LL.M.)

Prawo w biznesie

Program studiów

#educationforsuccess

MODUŁY PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MASTER OF LAWS (LL.M.)
PRAWO W BIZNESIE

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Terminarze zjazdów Master of Laws (LL.M.)

 • Prawo podatkowe i finansowe
 • Prawo handlowe
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo UE
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Etyka biznesu i CSR
 • Marketing
 • Negocjacje i mediacje
 • Przywództwo i psychologia decyzji menedżerskich
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie

DODATKOWE UPRAWNIENIA

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach szkoleń i modułów fakultatywnych:

– Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015
 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  wg wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017
– Inspektor Ochrony Danych
– Personal Branding i Public Relations
– Controlling i audyt
– Finanse, kadry i podatki w przedsiębiorstwie

WIZYTY STUDYJNE

London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów LL.M.- Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW