Rekrutacja na edycję letnią 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Master of Laws (LL.M.)

Prawo w biznesie

Akredytacje i rejestry

#educationforsuccess

Collegium Humanum jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Collegium Humanum jest akredytowane przez Austriacką Agencję ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji w Wiedniu (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

PARTNER STRATEGICZNY

PROGRAMU Master of Laws (LL.M.)

Studia podyplomowe Master of Laws (LL.M.) PRAWO W BIZNESIE realizowane  w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie prowadzą do możliwości uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera.

PARTNERZY

PROGRAMU MASTER OF LAWS (LL.M.)

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandia)

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
 (Rzym, Włochy)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW