Rekrutacja na edycję wiosenną do 15 marca 2019 r.

Studia Podyplomowe

Master of Laws (LL.M.)

Prawo w biznesie

0 zł wpisowego
do 28 lutego

REKRUTACJA DO 
15 marca 2019 R.

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Ostatnie wolne miejsca
na edycję wiosenną

Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie, to prestiżowe i elitarne studia podyplomowe dla menedżerów i kadry zarządzającej organizowane przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie uznawane w świecie biznesu jako potwierdzenie najwyższej jakości wiedzy i umiejętności.

Studia Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, realizowane są z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education oraz utylitarności zdobytej wiedzy prawniczej w praktyce biznesowej.

Studia Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, kierowane są do menedżerów i  dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych, krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Studia LL.M. przekazują praktyczną wiedzę w zakresie prawa, wspierającą menedżerów w skutecznym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w biznesie.

Moduły studiów podyplomowych w programie Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, oparte są na konkretnych potrzebach praktyki biznesowej i realizowane są przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study w różnych dziedzinach m.in. prawa międzynarodowego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa UE, ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym etc.

Rekrutacja na edycję wiosenną do 15 marca 2019 r.

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

Kadra naukowa

Mec. Jolanta Małgorzata
Turczynowicz-Kieryłło

Dyrektor studiów LL.M.

prof. dr hab. inż. Alexander Belohlavek, Dr h.c.

dr David E. Kalisz

prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier

prof. dr Thorsten Eidenmüller, LL.M.

prof. UE dr hab. Jan Wojtyła

mgr Magdalena Gera-Pikulska

Adw. Wojciech Mądrzycki, EMBA

mgr Jolanta Kucharska

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW