Rekrutacja na edycję jesienną 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Master of Laws (LL.M.)

Prawo w biznesie

Rekrutacja na edycję jesienną 2019/2020

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Decyduje kolejność
zgłoszeń

Rekrutacja trwa

Master of Laws (LL.M.) Magister Legum – Prawo w biznesie, to prestiżowe i elitarne studia podyplomowe dla menedżerów i kadry zarządzającej organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie uznawane w świecie biznesu jako potwierdzenie najwyższej jakości wiedzy i umiejętności.

Studia Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, realizowane są z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education oraz utylitarności zdobytej wiedzy prawniczej w praktyce biznesowej.

Studia Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, kierowane są do menedżerów i  dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych, krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Studia LL.M. przekazują praktyczną wiedzę w zakresie prawa, wspierającą menedżerów w skutecznym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w biznesie.

Moduły studiów podyplomowych w programie Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, oparte są na konkretnych potrzebach praktyki biznesowej i realizowane są przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study w różnych dziedzinach m.in. prawa międzynarodowego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa UE, ładu korporacyjnego i zarządzania mieniem państwowym etc.

Rekrutacja na edycję jesienną 2019/2020

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

Kadra naukowa

Mec. Jolanta Małgorzata
Turczynowicz-Kieryłło

T. de Virion, J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA

Advance World Transport a.s. Praga
Polski Komitet Olimpijski

mgr Monika Borzdyńska

PL.2012+ PGE Narodowy

mgr Radosław Mróz

Dziennikarz TVN24

Adw. Piotr Wojciechowski

Kancelaria Adwokacka Piotr Wojciechowski

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW